Amsterodam:
Procházka s Noční hlídkou...

Amsterdam:
A walk with the Night watch...
zpět/back
Paříž:
..Po transportu společné výstavy s Rembrandtem v Louvru...
Aifelovka:
Jeden z nejsilnějších zážitků v Paříži

The Eiffel Tower:
One of the strongest experiences in Paris...
Benátky:
V opojení masek...

Venice:
In the whirl of masks...
"Všude dobře, doma nejlépe..."

"Home is best..."
Drsnosrstý jezevčík- spolehlivá radost...

A badger-dog
(a never-failing gladness)...

1.Kita
2.Beta
nezapomenutelný...

the unforgettable...

3.Viktor
škoda, že to vyrostlo...

pity it grew up...
Dát si kafe u mého sgrafita je opravdu zážitek...

To have a coffee by my sgraffito is really an experience...
Na kolotoči s rodiči, předním českým sochařem Zdenkem Kolářským a fotografkou Taťánou Binkovou

On a carrousel with my parents, notable czech sculptor Zdeněk Kolářský and a photographer Taťána Binková
Na vernisáži mého otce s milou ženou spisovatele F.Nepila

On my father‘s vernissage with kind wife of writer
F. Nepil
Autogramiáda Velké knihy českých pohádek se spisovatelem Pavlem Šrutem v knihkupectví Fišer

Signing of the book Czech Fairy Tales with writer Pavel Šrut in Fišer bookshop
Jeden z mých pokladů...

One of my treasures...
Kousek Afriky mi zůstane v srdci po spolupráci se spisovatelem Kama Syvorem Kamandou, nositelem titulu "Básník milénia 2000"

A bit of africa will stay in my heart after cooperation with writer Kama Syvor Kamanda, laureate of the title „Poet of the Millenium 2000“
zpět/back