EVA FRANTOVÁ
Akad. malířka, nar. 1960 v Praze.

Studium: Střední odborná škola výtvarná na Hollarově nám. v Praze- ukončena 1979, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor: Filmová a televizní grafika u prof. M.Jágra, obor: Ilustrace a grafika u prof. J. Mikuly- ukončena 1986
- Členem sdružení Klubu ilustrátorů
Charakteristika tvorby: Volná tvorba- obrazy- olej na plátně, plastiky- převážně pálená hlína, volná grafika, ilustrace do knih pro děti, mládež i dospělé, plakáty, přebaly CD a DVD, pohlednice, kalendáře a další...
Výstavy: Praha "Mladá Fronta" 1983; Bologna 1985; Japonsko 1986; Švýcarsko "Kallern" 1989; Praha "Mánes"- Současná česká kresba 1990; Praha "Albatros" 1991; Liberec "Gal.Neptun" 1994; Praha- Pražský hrad "Císařská konírna" 1997; Liberec "Oblastní galerie" 1998; Bratislava "BIB99"; Praha "MladáFronta"2002; Praha "Opatov" 2003; a jiné...
Ocenění: "ZLATÁ STUHA" 1998- udělena Klubem literatury pro mládež, Klubem ilustrátorů dětské knihy a Českou sekcí IBBY za ilustrace ke knize "Oslí kůže", Ch.Perrault "ZLATÁ STUHA" 2001- udělena za ilustrace ke knize "Francouzské pohádky a bajky", Ch.Perrault
Výběr z realizovaných knih: Americké pohádky, Pavel Šrut- Carmen 1993; 366 pohádek na dobrou noc, V. Šťovíček- Aventinum 1994; Světlušky, J. Maršíček- Delta 1996; Casanova, F. Jílek- Šulc & spol 1996; Medvídek Uto, E.Karjalainenová- Albatros 1997; Oslí kůže, Ch. Perrault- Aventinum 1998; Malá mořská víla, H. Ch. Andersen- Aventinum 1999; Srpen s Bejbinkou, F. Nepil- Granát 2000; Francouzské pohádky a bajky, Ch.Perrault- BRIO 2001; Grimmovy pohádky- Aventinum 2003; Velká kniha českých pohádek, P. Šrut- Reader's Digest výběr 2003

EVA FRANTOVÁ
Academic painter; born 1960 in Prague

Study: Secondary school of Applied Arts, Prague– finished in 1979; Academy of Arts, Architecture and Design, Prague; department of Film and TV Graphics (prof. M. Jágr) and department of Illustration and Graphics (prof. J. Mikulka) – finished in 1986
-Member of Association of Illustrators in Prague
Characteritics of work: paintings – oil on canvas; sculptures – mainly burned clay; graphic; illustrating of books for both children and adults; posters; CD and DVD covers; postcards; calendars etc.
Exhibitions: Prague “Mladá Fronta“ 1983; Bologna 1985; Japan 1986; Switzerland “Kallern“ 1989; Prague “Mánes – contemporary czech drawing“ 1990; Prague “Albatros“ 1991; Liberec “Gallery Neptun“ 1994; Prague “Riding School (Prague Castle)“ 1997; Liberec “Regional Gallery“ 1998; Bratislava “BIB99“ 1999; Prague “Mladá Fronta“ 2002; Prague “Opatov“ 2003; etc.
Prizes: GOLDEN RIBBON 1998 – awarded by Club of Young Literature; Club of Children’s Book Illustrators and czech section of IBBA for illustrations from the book “Donkey Skin“, CH. Perrault; GOLDEN RIBBON 2001 – awarded for illustrations from the book “French Fairy Tales and Fables“, Ch. Perrault
Selection of illustrated books: American Fairy Tales, Pavel Šrut – Carmen 1993; 366 Good Night Fairy Tales, V. Šťovíček – Aventinum 1994; Fireflies, J. Maršíček – Delta 1996; Casanova, F. Jílek – Šulc & spol. 1996; Little Bear Uto, E. Karjalainen – Albatros 1997; Donkey Skin, Ch. Perrault – Aventinum 1998; The Sea Nymph, H. Ch. Andersen – Aventinum 1999; August with Bejbinka, F. Nepil – Granát 2000; French Fairy Tales and Fables, Ch. Perrault – BRIO 2001; The Grimm Brothers‘ Fairy Tales – Aventinum 2003; Czech Fairy Tales, P. Šrut- Reader's Digest výběr 2003
zpět/back kontakt/contact